Samen aan de slag met vitaliteit en inzetbaarheid op het werk

Hoveniers en groenvoorziening

Hoveniers en groenvoorziening

Hoveniers en groenvoorziening

Mechanisch loonwerk

Mechanisch loonwerk

Mechanisch loonwerk

Open teelten

Open teelten

Open teelten

 • Akkerbouw en vollegrondsteelt
 • Bloembollenteelt
 • Boomteelt en vaste plantenteelt
 • Fruitteelt

Glastuinbouw

Glastuinbouw

Glastuinbouw

 • Glasgroente
 • Sierteelt
 • Potplanten

Dierhouderij

Dierhouderij

Dierhouderij

 • Melkvee
 • Paardenhouderij
 • Pluimveehouderij
 • Varkenshouderij
 • Overig

Bos, natuur en landschappen

Bos, natuur en landschappen

Bos, natuur en landschappen

Dienstverleners

Dienstverleners

Dienstverleners

 • Bedrijfsverzorging
 • Groendrogerijen
 • Veeverbetering
 • Zorgboerderijen

Paddenstoelenteelt

Paddenstoelenteelt

Paddenstoelenteelt

Bloembollenhandel

Bloembollenhandel

Bloembollenhandel