Bedrijfsaanpak

Stap 1. Aanmelden

U meldt zich aan door een afspraak te maken met uw Stigasadviseur.

AFSPRAAK BEDRIJFSAANPAK

Stap 2. Gesprek met uw Stigasadviseur

Daarna komt uw Stigasadviseur bij u op bezoek. U bespreekt hoe uw bedrijf ervoor staat als het gaat om inzetbaarheid. De volgende vragen komen aan de orde:

Tip: maak voor dit gesprek de vitaliteitsscan voor bedrijven. Dit duurt ongeveer 10 minuten. Aan het eind van de scan ziet u wat u al doet voor de vitaliteit en inzetbaarheid van uw medewerkers en waar kansen liggen. U vindt de scan op: http://vitaliteitsscan.stigas.nl/

Stap 3. Afspraken over het vervolg. Vervolgstappen die vanuit het programma Werken aan morgen worden gefinancierd zijn:
 

- Een startbijeenkomst of toolbox met uw personeel

Tijdens deze bijeenkomst gaat uw Stigasadviseur met uw medewerkers in gesprek over vitaliteit: wat is het, waarom is het belangrijk, wat beperkt je vitaliteit en hoe kun je eraan werken? Aan de hand van opdrachten ontstaat er een gesprek tussen u en uw medewerkers.

Uw medewerkers vullen hun persoonlijke vitaliteitsscan in
Deze meet hoe groot de kans is dat zij minder functioneren, op hun werk, maar ook privé.
De scan meet:

Het invullen van de persoonlijke vitaliteitsscan duurt ongeveer 15 minuten. Na afloop zien uw medewerkers meteen hun score: groen (u hebt een goed werkvermogen), oranje (er zijn knelpunten die op termijn een reden tot uitval kunnen geven), en rood (u bent verminderd inzetbaar, langdurige uitval op korte termijn is te verwachten).

- Uw medewerkers voeren een vitaliteitsgesprek of een loopbaangesprek

Medewerkers die oranje of rood scoren komen in aanmerking voor een vitaliteitsgesprek of een loopbaangesprek. Wat het wordt, hangt af van de uitkomsten van de check. Dit gesprek duurt ongeveer twee uur. Daarna weet uw medewerker wat hij zelf kan doen om zijn vitaliteit en loopbaan een positieve impuls te geven. Hij weet ook bij welke zaken hij de hulp van u als werkgever nodig heeft. Kortom: uw medewerker kan aan de slag!

- Bedrijfsrapportage

Hebben 12 tot 19 medewerkers de vitaliteitsscan ingevuld? Dan ontvangt u een beknopte terugkoppeling. Hierin leest u hoeveel medewerkers de vitaliteitsscan hebben ingevuld. En u leest hoeveel van hen groen, oranje en rood hebben gescoord. De rapportage bevat een beknopt advies.

Als 20 of meer van uw medewerkers de vitaliteitsscan hebben ingevuld, ontvangt u een bedrijfsrapportage. Deze biedt u meer zicht in de werkgerelateerde factoren die van invloed zijn op de vitaliteit van uw medewerkers. En de rapportage geeft u adviezen om de inzetbaarheid van uw medewerkers structureel te vergroten. Uw Stigasadviseur komt vervolgens bij u langs om de rapportage met u te bepreken.

In de rapportages zijn de individuele gegevens van uw medewerkers uiteraard geanonimiseerd (zie ook: www.stigas.nl/privacy). Mocht uw medewerkersaantal niet groot genoeg zijn voor een groepsrapportage, dan kunt u overwegen hierin met een collega-onderneming of studieclub samen te werken.

- Bedrijfsinzetbaarheidsplan

De bedrijfsaanpak eindigt altijd met een inzetbaarheidsplan voor uw bedrijf. U maakt dit samen met uw Stigasadviseur. Hierin staan de maatregelen op het gebied van preventie, gezondheid, vitaliteit en personeelsbeleid die u binnen uw bedrijf de komende periode gaat nemen.

- Evaluatie

Binnen 6 maanden na het opstellen van het inzetbaarheidsplan voor uw bedrijf neemt uw Stigasadviseur contact met u op om te bespreken hoe u en uw medewerkers ermee aan de slag zijn gegaan. Wat gaat goed, wat blijkt lastig en op welke punten hebt u misschien verdere ondersteuning nodig?

In het najaar van 2017 komen bovendien de volgende workshops beschikbaar:

- ‘Vitale bedrijven hebben de toekomst’ – workshop voor leidinggevenden

Hierin leren zij hoe zij in gesprek gaan met hun mensen over ontwikkeling, vitaliteit en mobiliteit.

- ‘Wat drijft jou?’– workshop voor medewerkers

Hierin krijgen zij een beter zicht op hun gedrag, waar dat vandaan komt en welke mogelijkheden er zijn om gedrag, mocht dat wenselijk zijn, te veranderen.

Wie kan van de bedrijfsaanpak gebruik maken?

Alle agrarische en groene bedrijven in Nederland die bij Colland zijn aangesloten.

Kosten

Geen. Voorwaarde is dat u een werkgeversverklaring tekent. Werken aan morgen wordt mogelijk gemaakt door subsidie van het Europees Sociaal Fonds. Het maximaal aantal medewerkers dat kosteloos aan de vitaliteitsscan kan deelnemen is 50 per organisatie. Voor de overige deelnemers betaalt u een aanvullend tarief. In verband met een beperkt aanbod geldt voor dit aanbod: op = op.