Veilig werken - Hoveniers

Hoe werk je veilig? Je leert het in deze e-learning. Het beantwoorden van de vragen gaat als volgt:

1) Je beantwoordt de vraag
2) Je controleert het antwoord
3) Alleen als je de vraag goed hebt beantwoord, kun je verder naar de volgende vraag.

Veilig werken

Vraag van

Een opgeruimde werkplek

Wanneer je werkplek niet is opgeruimd ontstaan er gevaarlijke situaties. Denk aan struikelgevaar. Zorg daarom altijd voor een opgeruimde en nette werkplek. Of dit nu de werkplaats, de kantine of de cabine van je wagen is.

Ruim gereedschappen en materialen op.
En zorg dat materiaal dat je niet meer gebruikt en rommel niet de kans krijgen zich te verspreiden over de werkplek of daarbuiten. Opgeruimde en nette werkplekken verhogen de veiligheid en dragen bij aan een professionele uitstraling.

Spreek elkaar aan.
Natuurlijk hou jij je werkplek altijd netjes! Spreek ook je collega aan als je vindt dat hij zijn spullen niet opruimt zoals het hoort. Bespreek orde en netheid met elkaar, zeker als dit onveilige situaties oplevert! Zo hou je het samen veilig.

 

 

Toetsvraag

Is een opgeruimde werkplek veiliger?

Je kunt niet verwachten dat mensen altijd 100% alert zijn.

Opruimen moet onderdeel zijn van de reguliere werkzaamheden.

Naast struikelgevaar zijn er nog meer risico’s, denk aan brandgevaar en elektrocutie.

Een veilige werkplek

Vraag van

Veiligheid begint bij jezelf

Ongevallen gebeuren niet, zij worden veroorzaakt. Meestal komt het door:

  1. Ongeduldigheid: “Dat doe ik wel even.”
  2. Onnadenkendheid: Eerst denken, dan doen!
  3. Gevoel van onkwetsbaarheid: "Dat overkomt mij toch niet."
  4. Onvoorbereid zijn: "Een werkinstructie? Die heb ik niet nodig!"

 


Toetsvraag

Spreek jij collega’s aan op onveilig gedrag?

Je stuurt elkaar bij door elkaar aan te spreken.

Je stuurt elkaar bij door elkaar aan te spreken.

Je stuurt elkaar bij door elkaar aan te spreken.

Je stuurt elkaar bij door elkaar aan te spreken.

Veilig werken

Vraag van

Goed voorbeeld doet goed volgen

Gedrag stuurt gedrag

 
Dat begint bij het voorbeeldgedrag van de leidinggevende. En ook collega’s ‘steken elkaar aan’. Onveilig gedrag kan leiden tot incidenten, ziekteverzuim, materiële schade en imagoschade. En daarnaast tot ontzettend veel tijdsverlies, conflicten met collega’s en ontevreden klanten.

 

 

 

Toetsvraag

Een collega van je is altijd rommelig, laat regelmatig spullen slingeren en ruimt deze meestal niet op voor hij naar huis gaat. De baas zegt hier wel eens iets van, maar je collega trekt zich er weinig van aan. Wat doe jij?

Niets doen is geen optie. De werkplek, kantine of kleedruimte wordt hiermee steeds onveiliger.

Dit is niet de beste oplossing. Een keer de spullen van je collega opruimen, prima! Maar als je merkt dat je collega zelf niet gaat opruimen, houdt jouw inspanning op en moet het anders opgelost worden.

Dit is niet de beste oplossing. Melden bij de leidinggevende doe je niet meteen! Je spreekt eerst je collega aan op zijn gedrag en probeert hier samen uit te komen. Als je merkt dat er zich echt onveilige situaties voordoen dan heb je wel de plicht om dit direct te melden aan je leidinggevende.

Zo kan iedereen zeggen wat hij ervan vindt en kunnen jullie samen afspraken maken om de werk- en pauzeplek opgeruimd en veilig te houden.Probeer wel altijd eerst met je collega in gesprek te gaan. Zo voorkom je dat deze tijdens het overleg overvallen wordt door jouw opmerking.

Veilig werken

Vraag van

Veiligheid van omstanders


Als je in de open ruimte werkt heb je te maken met voorbijgangers, verkeer en omstanders. Soms zijn ze nieuwsgierig naar wat je doet. Dit brengt risico’s met zich mee.

Werken met een bosmaaier bijvoorbeeld, kan gevaarlijk zijn. Denk aan contact met draaiende delen en wegslingerend materiaal.

 

 

 

Toetsvraag

Je bent met de bosmaaier aan het werk en er staat op vier meter afstand iemand te kijken.
Wat doe je?

Jij bent verantwoordelijk voor de veiligheid van omstanders. Bevinden zij zich binnen een straal van 15 meter, neem dan maatregelen die ervoor zorgen dat het materiaal niet richting de omstanders slingert.

Jij bent verantwoordelijk voor de veiligheid van omstanders.Bevinden zij zich binnen een straal van 15 meter, neem dan maatregelen die ervoor zorgen dat het materiaal niet richting de omstanders slingert.

Jij bent verantwoordelijk voor de veiligheid van omstanders. Bevinden zij zich binnen een straal van 15 meter, neem dan maatregelen die ervoor zorgen dat het materiaal niet richting de omstanders slingert.

Vertel hem de risico’s en ga niet verder voordat hij op veilige afstand staat. Tip 1: Loop bij het maaien van de randen van een veld altijd tegen de klok in. Dan komt het materiaal op het veld terecht en niet bij de weggebruiker. Dit zorgt ook voor kwalitatief beter maaiwerk. Tip 2: Zorg dat het maaigarnituur is voorzien van een passende beschermkap.

Veilig werken

Vraag van

Spreek elkaar op een goede manier aan

Aanspreken is niet met de vinger wijzen. Want elke keer dat je naar iemand wijst, wijzen er drie vingers terug! Aanspreken is: met aandacht voor ieders veiligheid in gesprek gaan. Het begint met respect voor elkaar. Deel wat je ziet en bespreek hoe het werk veiliger kan. Een ander woord voor aanspreken is feed back geven.

Aanspreken gaat meestal heel goed in drie stappen:
1. Ik zie, hoor (beschrijf de feiten)
2. Ik vind, voel (beargumenteer)
3. We spreken af (maak een specifieke en duidelijke afspraak)

Resultaat heb je als er direct actie ondernomen wordt of concrete afspraken worden gemaakt om veiliger te werken. En vergeet niet je succes te delen! Daarmee zorg je dat aandacht voor veiligheid gaat leven.

Het gaat dus niet om kritiek.
Het is een manier om, met inbreng van beide partijen, te praten over situaties op het werk die beter kunnen. Zorg voor een gezamenlijk belang. Je stuurt elkaar bij door commentaar te geven. Wie feedback geeft, kan ook feedback terugverwachten. Dat is soms onprettig, maar je leert ermee leven. Geef je leiding, dan is het voor jou extra belangrijk dat je feedback leert geven.

 

Toetsvraag

Welke van onderstaande tips zijn effectief voor na het gesprek? (meerdere antwoorden mogelijk)

En, denk jij dat dat helpt? ………

Je rondt het gesprek dan op een positieve manier af, waardoor het de volgende keer makkelijker is elkaar aan te spreken. Kun je nog een goed antwoord vinden?

Dit is een goede actie. Het kan echter nog beter.

Juist. Kun je nog een goed antwoord vinden?

Veilig werken

Vraag van

Zoek informatie

Het preventiespreekuur
Werk jij in de hoveniers en groenvoorziening en heb je vragen over gezond en veilig werken? Dan kun je terecht op het preventiespreekuur van Stigas:

  • vragen over een bepaald risico op het werk
  • vragen over persoonlijke beschermingsmiddelen
  • vragen over gezondheidsklachten die mogelijk met het werk samenhangen

Het bezoeken van het preventiespreekuur is gratis voor werknemers van bedrijven die bij Stigas zijn aangesloten. Bel voor een afspraak met de Stigas Servicedesk, telefoon 085-044 07 00 (kies voor optie 1). Deze is bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 17.30 uur.

De arbocatalogus
Voor de meest voorkomende knelpunten en aandachtsgebieden in het werk hebben werknemers- en werkgeversorganisaties samen oplossingen en aanbevelingen voor jou op een rij gezet. In de arbocatalogus lees je hoe je als bedrijf, werkgever en werknemer gezond en veilig kunt werken en daarmee voldoet aan de eisen van de wet.

 

Toetsvraag


Waar kun je de arbocatalogus vinden?

Dit is de site van de arbeidsinspectie die heet nu Inspectie SZW Je vindt hier onder andere informatie over waar de inspectiedienst SZW op controleert.

Dit is de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Je vindt hier algemene informatie over arbo- onderwerpen die benoemd staan in de arbowet.

Werknemers- en werkgeversorganisaties hebben samen oplossingen en aanbevelingen voor de meest voorkomende arborisico’s voor je op een rij gezet

Hier zijn de beschikbare vragenlijsten voor het uitvoeren van een risico-inventarisatie en -evaluatie te vinden.

Veilig werken - Hoveniers

Je hebt deze e-learning nu afgerond. We hopen dat je er veel van hebt geleerd. Meer leren over gezond werken en gezond leven? Ga dan naar het overzicht van alle e-learnings.