Vitaliteitsscans

Werken aan morgen maakt gebruik van verschillende scans.

De Vitaliteitsscan Bedrijf brengt in kaart wat u al doet voor de vitaliteit van uw medewerkers en waar kansen liggen. Na afloop ontvangt u een mail waarin staat wat uw volgende stap kan zijn. Open de Vitaliteitsscan Bedrijf

De Vitaliteitsscan Werknemer geeft werknemers inzicht in hun huidige vitaliteit, een prognose van uw vitaliteit over vijf jaar, tips om hun gezondheid en vitaliteit te vergroten. Deze scan is ontwikkeld door Adaptics. Werkt u in de agrarische of groene sector, dan kunt u de scan gratis doen. OPEN de Vitaliteitsscan Werknemer van Adaptics

De Vitaliteitsscan Werknemer als onderdeel van de bedrijfsaanpak geeft de werknemers inzicht in hun huidige vitaliteit, een prognose van de vitaliteit over vijf jaar en tips om hun gezondheid en vitaliteit te vergroten. Daarnaast meet het diverse factoren die samenhangen met de werkomstandigheden. In een geanonimiseerde groepsrapportage krijgt u adviezen om de inzetbaarheid van uw medewerkers structureel te vergroten.  Deze scan is ontwikkeld door PreventNed. OPEN de Vitaliteitsscan Werknemer van PreventNed