Werken aan morgen

We gaan langer doorwerken. Uitval door ziekte brengt steeds meer personele en financiële risico’s met zich mee. Aanpassingsvermogen van werkgevers en werknemers is meer dan ooit belangrijk.

Werken aan de gezondheid, vitaliteit en duurzame inzetbaarheid loont

De pensioenleeftijd is opgeschoven naar 67 jaar. De financiële risico’s van arbeidsongeschiktheid komen steeds meer op de schouders van werkgevers en werknemers te liggen. En de huidige tijd vraagt meer dan ooit bedrijven en werknemers die zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden. Hoe zorgt u ervoor dat uw bedrijf en uw medewerkers dit aankunnen? Door te werken aan een vitaal bedrijf met inzetbare medewerkers.

Niet ingewikkeld

Als u dat stap voor stap, weloverwogen en met een deskundige partner aanpakt, hoeft dat niet ingewikkeld te zijn. U kunt vandaag al beginnen. Breng in kaart wat u al doet, en bouw dat uit. Stigas staat klaar om u hierbij te ondersteunen.

Volop handvatten, gesubsidieerd

Het project Werken aan morgen biedt volop handvatten om aan de slag te gaan. Omdat het Europees Sociaal Fonds deze activiteiten subsidieert, kunt u hier gratis van profiteren. 

Uitvoering door Stigas

Werken aan morgen wordt uitgevoerd door Stigas. Stigas zet zich, in opdracht van sociale partners in de agrarische en groene sectoren, in voor de duurzame inzetbaarheid van werkgevers, werknemers en zelfstandigen in de agrarische en groene sector. Stigas helpt werkenden om veilig, gezond en met plezier in de sector te kunnen werken tot aan het eind van hun werkzame leven.